SKEGRIE HOLLÄNDAREKVARN

 

Skegrie har haft två möllor, en stubbmölla och en holländare. Stubbmöllan uppfördes år 1805 av prosten Nils Bruzelius i Västra Tommarp. Den brann ner den 25 mars 1895, på natten, då en orkanartad storm satte kvarnen i rörelse, varvid varmgång i pressen antände.

I stället för den nedbrunna stubbmöllan, lät dess siste ägare, mjölnaren Ola Bengtsson, bygga en holländare på samma plats. Det blev en jordholländare utan segelbana och genomkörsel. Den uppfördes i två våningar av möllebyggaren Lars Larsson från Anderslöv, vilken till medhjälpare hade mjölnaren Alfred Andersson från Trelleborg. Kvarnverket bestod av två par kvarnstenar, ett par 10-spanns konststenar och ett par 9-spanns franska. Vidare utrustades kvarnen med siktverk, sädeskross och senare rensverk. Det kostade 6.000 kr att bygga denna kvarn.

År 1907 blev mjölnaren Aug. Hansson Alm och hans hustru Amanda Paulin, född Pamp, ägare av kvarnegendomen och inflyttade till Skegrie från Skottorp i Halland. Priset var denna gång 10.000 kr jämte de årliga spannmålsavgifterna under förre mjölnaren Ola Larssons livstid. Hansson fick till medhjälpare sina båda söner. Före sin död 1937 utvidgade han det, till kvarnen hörande, mindre lantbruket genom jordinköp från kronobostället nr 10-17. Efter honom drev sterbhuset kvarnrörelsen till den 9 april 1947 genom den hemmavarande äldste sonen, f.d mjölnaren Henry Alm.

Kvarnreparationerna på den nuvarande möllan utfördes först av Nils Eriksson från Slågarp, och efter honom av kvarnbyggaren Emil Ohlsson från Aggarp nr 9, Svedala, som bl.a försåg kvarnen med två nya axlar. Den ena upphissades den 7 maj 1919 och den andra, den 3 september 1945. Från sistnämda år var kvarnen den sista ingångvarande holländaren i Skytts Härad med högersvängande vingar.

Henry Alm överlämnade möllan till Skytts Härads Hembygdsförening år 1966, som rustade densamma. Genom testamente efter Alms bortgång, erhöll Hembygdsföreningen även gården med tillhörande jordbruk. Boningshuset uppfördes på 1860-talet av dåvarande ägaren Anders Andersson.

Föreningen har placerat ett stycke av kvarnstenen som gravvård på Skegrie kyrkogård med texten:

 

Möllaren
Henry Alm 1905 - 1987
Skytts Härads Hembygdsförening reste
stenen för att hedra minnet.
 

Tillbaka till Hemsidan