Häradshäktet i Klörup

 

Strax intill korsningen, mellan väg 101 och 108, ligger den lilla byn Klörup. Den är inte så uppseendeväckande, men i Klörup hittar man ett av de tre byggnadsminnen som förvaltas/ägs av hembygdsföreningen, nämligen häradshäktet i Klörup.

Häktesbyggnaden innehåller två originalceller från 1800-talet, samt en mindre bostadsdel för fångvaktaren och hans familj. I cellerna inhystes fängslade i avvaktan på dom. Upp till tio personer har vid vissa tillfällen kunnat vistas i varje cell. Fortfarande finns det spår efter de intagna genom inristningar i cellerna.

Av den ursprungliga inredningen i fångvaktarens bostad finns inget kvar. I stället har man, med hjälp av Trelleborgs museum, inrett bostaden med för 1800-talet tidstypiska möbler och bohag.

Byggnaden är nyligen renoverad. Taket blev reparerat och omlagt under år 2014, och alla snickerier (fönster, luckor, dörrar mm) målades om och renoverades under år 2015. Allt arbete som görs måste utföras utan att ändra materialval och i övrigt så att ursprungsutseende i görligaste mån bibehålles. Detta ställer extra krav på de entreprenörer som anlitas. Dessutom skall en kulturansvarig vara tillsynsman under utförandet. Följes dessa intentioner kan man få bidrag, främst från Länsstyrelsen.

För mer information kan man söka via Google på Klörups häkte, Klörups bygdeförening eller Skytts härads hembygdsförening, eller besöka hemsidan www.klorup.se (tillfälligt ur bruk, för omfattande revidering)

Om studiebesök önskas kontaktas Gunnar Gerdtsson, mobil: 0734 487307.

Artikel om häktet från Trelleborgs Allehanda HÄR 

 

Tillbaka till Hemsidan