Varmt välkomna till vår hemsida.
 
VIKTIG INFORMATION! På grund av risk för smittospridning (av Coronaviruset) : På styrelsemötet (per telefon), den 17 mars, fattade styrelsen ett enhälligt beslut om att ställa in det planerade årsmötet, den 15 april. Förnyad kallelse kommer att ske via hemsidan www.skegriemolla.se, via Facebook på ”Skytts Härads Hembygdsförening” samt via annons i Trelleborgs Allehanda.

Vårplöjningen den 18 april är också inställd.
/Styrelsen